Terved hambad - terved töötajad!

Nr 1
erahambaravikindlustus
Eestis
20-aastane
A- hinnatud
kindlustusandja
50 000+
kindlustuspoliisi
Euroopas
Cavitas hambaravikindlustus aitab säästa Sinu töötajate hambaravikulusid
ja hoida nende hambad terved!

Cavitas hambaravikindlustusleping on ravikindlustusleping ja seetõttu ei maksustata kindlustusmakseid kuni 400€ aastas (100€ kvartalis) erisoodustusmaksuga vastavalt Tulumaksuseaduse § 48 lg 55.

Kindlustuskaitsepakett

 “PRONKS”

Kindlustussumma kindlustatud isiku
kohta aastas

 1200 €

Kindlustuskaitsepakett

 “HÕBE”

Kindlustussumma kindlustatud isiku
kohta aastas

 2000 €

Kindlustuskaitsepakett

 “KULD”

Kindlustussumma kindlustatud isiku
kohta aastas

 3000 €

Hüvitatavad raviteenused:

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: