Kuidas Cavitase kindlustuskaitse toimib?

Oluline info

Kindlustada saab isikuid, kelle vanus on kindlustuslepingu alguspäeval 19 - 70 eluaastat.

Kindlustusega on kaetud kõik kindlustatud isiku suus olevad hambad, sõltumata varasemast raviajaloost (välistatud on üksnes juba puuduolevate hammaste ravi).

Kindlustuskaitse hõlmab ka juba käimasolevaid, kavandatud või soovitatud ravi tingimusel, et ravi toimub pärast kindlustuslepingu alguspäeva ja on vajadusel eelnevalt kinnitatud (vt kindlustuslepingu tingimuste punkt 7.2).

Teatud raviteenused kuuluvad kindlustuskaitse alla vaid siis kui nendele on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust. Sellised raviteenused on:
a) Hamba transplantatsioon e. hambasiirdamine
b) Krooni (k.a poolkrooni), panuse või silla paigaldus
c) Implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine ning teised implantaadiga seotud raviteenused
d) Osaline või totaalprotees (ülemine ja alumine lõualuu)

Kindlustuskaitse periood on 1 aasta. Kindlustuskaitse jõustub kohe peale kollektiivse kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusvõtja (tööandja, ühing või muu grupp) ja kindlustusandja vahel.
Hea teada

Ärikliendi (tööandja, ühingu või muu grupp) poolt kindlustatud isiku kindlustuskaitse riskid võtab enda kanda kindlustusandja AmTrust International Underwriters DAC.

Kindlustusandja võimaldab kindlustuskaitset kui kõik või teatud ettevõttesiseste kriteeriumide (näit 3-aastase tööstaažiga) järgi valitud töötajad on liidetud kollektiivsesse kindlustuslepingusse.

Hambaravikliiniku valikule piiranguid ei seata. Siiski tasub meeles pidada, et igale raviteenusele on kindlustuslepingu tingimustes seatud hüvitise ülemmäär, seega kindlustatud isiku lõplik hambaravikulu sõltub konkreetse hambaravikliiniku hinnakirjast.
Tutvu ka ülejäänud tingimustega

Kindlustuskaitse kohta loe lisaks Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimusi AMT-1/2021

MIDA VEEL TEADMA PEAD?