Milline on Cavitas hambaravikindlustuse kindlustuskaitse?

Ärikliendi (tööandja, ühingu või muu grupp) poolt kindlustatud isiku kindlustuskaitse riskid võtab enda kanda kindlustusandja AmTrust International Underwriters DAC.

Cavitas hambaravikindlustuse kindlustuskaitse eesmärk on hüvitada kindlustatud isiku kindlustuslepingu tingimuste alusel tema vajalikud hambaravikulud mis tekivad kindlustusperioodi jooksul.

Kindlustusandja võimaldab kindlustuskaitset vaid siis kui kõik või teatud ettevõttesiseste kriteeriumide järgi valitud töötajad on liidetud kollektiivsesse kindlustuslepingusse.

Kindlustuskaitse on kättesaadav kindlustatud isikule kelle vanus kindlustuslepingu alguspäeval on 19 - 70 eluaastat.

Kõik kindlustatud isiku suus olevad hambad on kindlustusega kaetud sõltumata varasemast raviajaloost (puuduolevate hammaste ravi on välistatud).

Kindlustuskaitse hõlmab kindlustatud isiku juba käimasolevaid, kavandatud või soovitatud ravi tingimusel, et ravi toimub pärast kindlustuslepingu alguskuupäeva ja on vajaduse korral eelnevalt kinnitatud (vt kindlustuslepingu tingimuste punkt 7.2).

Kindlustuskaitse saamiseks võib kindlustatud isik pöörduda raviks mistahes hambaravikliinikusse Eestis.

Kindlustuskaitse periood on 1 aasta. Kindlustuskaitse jõustub kohe peale kollektiivse kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusvõtja (tööandja, ühing või muu grupp) ja kindlustusandja vahel.

Teatud raviteenused kuuluvad kindlustuskaitse alla vaid siis kui nendele on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust. Sellised raviteenused on:
a) Hamba transplantatsioon e. hambasiirdamine
b) Krooni (k.a poolkrooni), panuse või silla paigaldus
c) Implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine ning teised implantaadiga seotud raviteenused
d) Osaline või totaalprotees (ülemine ja alumine lõualuu)

Kindlustuskaitse kohta loe lisaks Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimusi AMT-1/2021

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: