Milline on kindlustusjuhtumite esitamise protsess?

1

Kindlustatud isik saab hambaravi e. tekib kindlustusjuhtum

Kindlustatud isik pöördub hambaraviks tema poolt eelistatud hambaravikliinikusse.
Kindlustatud isik tasub raviarve teostatud raviteenuste eest ja hoiab alles maksekorralduse koopia.
Kindlustatud isik täidab kindlustusjuhtumi esitamise vormi (allalaaditav www.tootaja.cavitas.ee kodulehelt või väljatrükitav Cavitas kindlustuslepingu tingimuste dokumendist) raviarve põhjal või oma hambaarsti abil.
2

Kindlustatud isik esitab ravidokumendid kindlustusjuhtumite käsitlejale

Kindlustatud isik siseneb kindlustusjuhtumite käsitleja portaali läbi veebilehe https://kindlustusjuhtumid.cavitas.ee ja laeb sinna ülesse raviarve, kindlustusjuhtumi esitamise vormi ja maksekorralduse koopia järgides juhiseid ekraanil.
Kindlustusjuhtumi käsitlemine võib võtta 2-3 nädalat aega.
Kindlustatud isik saab jälgida oma kindlustusjuhtumite käsitlemise staatust kindlustusjuhtumite käsitleja portaalis ja vajadusel suhelda kindlustusjuhtumite käsitlejaga läbi sõnumiside ja e-kirja teel.
3

Hüvitise väljamaksmine kindlustatud isikule

Kindlustusjuhtumi käsitlemise otsusest annab teada hüvitisteatis, mis saadetakse kindlustatud isiku e-posti aadressile.
Kindlustushüvitis laekub kindlustatud isiku pangakontole 5 tööpäeva jooksul hüvitisteatise kättesaamise päevast.
NB! Teatud ravi kuulub hüvitamisele vaid siis kui kindlustatud isik on selle kohta esitanud ravi eelkinnituse taoltuse (vt. Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste punkti 7.2)

Täieliku informatsiooni kindlustusjuhtumite, nende esitamise ja hüvitamise kohta leiad Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste AMT-1/2021 punktis 7.

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: