Milline on kindlustusjuhtumite esitamise protsess?

1

Kindlustatud isik saab hambaravi ehk tekib kindlustusjuhtum

Kindlustatud isik pöördub hambaraviks tema poolt eelistatud hambaravikliinikusse.
Kindlustatud isik tasub teostatud raviteenuste eest esitatud raviarve ja hoiab maksekorralduse koopia alles.
Kindlustatud isik täidab raviarve põhjal või hambaarsti abil kindlustusjuhtumi esitamise vormi (allalaaditav www.tootaja.cavitas.ee kodulehelt või väljatrükitav Cavitas kindlustuslepingu tingimuste dokumendist).
2

Kindlustatud isik esitab ravidokumendid kindlustusjuhtumite käsitlejale

Kindlustatud isik siseneb kindlustusjuhtumite käsitleja portaali läbi veebilehe https://kindlustusjuhtumid.cavitas.ee ja laadib sinna ekraanil ilmuvate juhiste järgi üles raviarve, kindlustusjuhtumi esitamise vormi ja maksekorralduse koopia.
Kindlustusjuhtumi käsitlemine võib aeg võtta 1-2 nädalat.
Kindlustatud isik saab kindlustusjuhtumite käsitlemise staatust jälgida kindlustusjuhtumite käsitleja portaalis ja vajadusel suhelda kindlustusjuhtumite käsitlejaga sõnumiside või e-kirja teel.
3

Hüvitise väljamaksmine kindlustatud isikule

Kindlustusjuhtumi käsitlemise otsusest teatab hüvitisteatis, mis saadetakse kindlustatud isiku e-posti aadressile.
Kindlustushüvitis laekub kindlustatud isiku pangakontole 5 tööpäeva jooksul pärast hüvitisteatise kättesaamist.
NB! Teatud ravi kuulub hüvitamisele vaid juhul, kui kindlustatud isik on selle kohta esitanud ravi eelkinnituse taotluse (vt. Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste punkti 7.2)

Kindlustusjuhtumite, nende esitamise ja hüvitamise kohta leiad kogu info Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste AMT-1/2021 punktist 7.

MIDA VEEL TEADMA PEAD?